MÃ BẢN VẼ
9294

Bản vẽ autocad thiết kế chuông nuôi heo lợn hộ gia đình nông thôn kèm dự toán và thuyết minh

  (1 Nhận xét)     Viết đánh giá        0   0     8

Bản vẽ autocad thiết kế chuông nuôi heo lợn hộ gia đình nông thôn kèm dự toán và thuyết minh. File cad thiết kế và kinh phí xây dựng công trình: file cad thiết kế chuồng trại chăn nuôi heo hộ gia đình chùa nông thôn tỉnh quảng trị

Ngày đăng: 24/10/2018
File download: Chuong heo.rar
Dung lượng file: 1.68 MB
Phong cách: Hiện đại
Kích thước: ...
CÔNG CỤ THIẾT KẾ:
Autocad
Sketchup
3D Max
Revit
Khác...
CÁC HẠNG MỤC CỦA BẢN VẼ:
Kiến trúc
Kết cấu
Điện
Nước
PCCC
Phối cảnh
Dự toán
Tài liệu
Khác...

(Hạng vàng)
Xem trang
bản vẽ nhà
Bản vẽ
76
bộ sưu tập bản vẽ nhà
Bộ sưu tập
...
đánh giá mẫu bản vẽ
Đánh giá (101)
5/5
ngày tham gia bản vẽ nhà đẹp
Ngày tham gia
19/10/2018

Mô tả chi tiết

Bản vẽ autocad thiết kế chuông nuôi heo lợn hộ gia đình nông thôn kèm dự toán và thuyết minh

đây là hình mẫu thiết kế mẫu xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo hợp vệ sinh, góp phần ổn định, cải thiện cuộc sống, tăng thêm thu nhập và hạn chế bệnh tật, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho bà con nông dân trên địa bàn nông thôn tỉnh quảng trị.

- diện thích thiết kế thiết kế xây dựng:

            + chuồng trại chăn nuôi heo hộ gia đình làng - mẫu 1-1: nuôi từ 2÷5 con heo thịt hoặc 01 con heo nái (chuồng nuôi + hố xữ lý chất thải): 15,84m2.

            + chuồng trại chăn nuôi heo hộ gia đình làng - mẫu 1-2: nuôi từ 2÷5 con heo thịt hoặc 01 con heo nái (áp dụng đối với những hộ đã có hố xữ lý chất thải): 12,60m2.

            + chuồng trại chăn nuôi heo hộ gia đình làng - mẫu 2-1: nuôi từ 2÷5 con heo thịt, 01 con heo nái hoặc có thể nuôi 6 con heo thịt (chuồng nuôi + hố xữ lý chất thải): 25,20m2.

            + chuồng trại chăn nuôi heo hộ gia đình làng - mẫu 2-2: nuôi từ 2÷5 con heo thịt, 01 con heo nái hoặc có thể nuôi 6 con heo thịt (áp dụng đối với những hộ đã có hố xữ lý chất thải): 21,96m2.

+ hố xữ lý chất thải chăn nuôi - mẫu 3 (áp dụng đối với những hộ đã có chuồng trại chăn nuôi): 3,77m2.

1. tên công trình: thiết kế mẫu chuồng trại chăn nuôi heo hộ gia đình làng nông thôn tỉnh quảng trị.

2. tổ chức t­ư vấn lập thiết kế mẫu và dự toán: công ty cổ phần tư vấn bắc bình.

3. chủ trì thiết kế: kỹ sư hoàng anh tuấn.

4. mục tiêu xây dựng thiết kế mẫu: xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo hợp vệ sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh quảng trị để cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để hổ trợ dự toán chương trình mtqg nước sạch và vsmt giai đoạn 2012-2015 cho các đối tượng phật hưởng lợi.

5. địa điểm xây dựng: địa bàn nông thôn tỉnh quảng trị.

6. dự toán­:

a. phần xây lắp:

- xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo hộ gia đình làng nông thôn, nuôi từ 02 đến 05 con heo thịt hoặc nuôi 01 con heo nái - mẫu 1 (bao danh mục chuồng trại và hố xữ lý chất thải):                                                   10.693.000 đồng.

(mười triệu, sáu trăm chín mươi ba ngàn đồng)

- xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo hộ gia đình làng nông thôn, nuôi từ 02 đến 05 con heo thịt hoặc nuôi 01 con heo nái - mẫu 1 (áp dụng đối với những hộ đã có hố xữ lý chất thải):                                        7.944.000 đồng.

(bảy triệu, chín trăm bốn mươi bốn ngàn đồng)

- xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo hộ gia đình làng nông thôn, nuôi từ 02 đến 05 con heo thịt, 01 con heo nái hoặc có thể nuôi 06 con heo thịt - mẫu 2 (bao danh mục chuồng trại và hố xữ lý chất thải):                            16.387.000 đồng.

(mười sáu triệu, ba trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

- xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo hộ gia đình làng nông thôn, nuôi từ 02 đến 05 con heo thịt, 01 con heo nái hoặc có thể nuôi 06 con heo thịt - mẫu 2 (áp dụng đối với những hộ đã có hố xữ lý chất thải):         13.611.000 đồng.

(mười ba triệu, sáu trăm mười một ngàn đồng)

- xây dựng hố xữ lý chất thải chăn nuôi heo hộ gia đình làng nông thôn (áp dụng đối với những hộ đã có chuồng nuôi): 2.599.000 đồng.

(hai triệu, năm trăm chín mươi chín ngàn đồng)

b. phần chi khác: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 10.000.000 đồng.

Bình luận (0)


Đánh giá (1)

ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH
5/5

(1 Nhận xét)
Bản vẽ rất tốt (1)
Bản vẽ tốt (0)
Bản vẽ rất hay (0)
Bản vẽ hay (0)
Bình thường (0)
Chia sẻ nhận xét về bản vẽ
 Viết nhận xét của bạn
Chinh Nguyen
Thời gian 22:44
20/2/2020
Bản vẽ rất tốt   
 Đã đăng bản vẽ này
Bản vẽ thiết tốt thích hợp để tham khảo
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN